Giám đốc công ty có những Quyền và Nghĩa vụ gì?

Giám đốc Công ty có những Quyền hạn và Nghĩa vụ gì? – Đây là một trong những thắc mắc mà nhiều người thành lập công ty mắc phải. Liệu giữ chức vụ Giám đốc có những quyền gì mà các chức danh trong công ty không có. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin cho Quý Khách hàng về vấn đề này.

 

Để làm rõ được vấn  đề đó, chúng tôi sẽ làm rõ những nội dung sau đây:

 

1.    Những vấn đề chung về công ty
2.    Điều kiện để trở thành Giám đốc
3.    Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc

 

                                               

Quyền hạn và nghĩa vụ của Giám đốc 

 

 

 

I.    NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY

 

Công ty (theo thuật ngữ pháp lý gọi là doanh nghiệp) là một tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

 

Đối  với mỗi chức danh trong doanh nghiệp có những nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau, tuy nhiên họ được gọi tắt là người quản lý doanh nghiệp. Bao gồm:
-    Chủ doanh nghiệp tư nhân;
-    Chủ tịch Hội đồng quản trị; thành viên Hội đồng thành viên
-    Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị;
-    Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

 

II.    ĐIÊU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN LÀM GIÁM ĐỐC

 

Để trở thành Giám đốc, những cá nhân này cần những điều kiện sau:
-    Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc cái đối tượng không được quản lý doanh nghiệp như cán bộ, công chức, sĩ quan…
-    Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty.
-    Giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó ( đối với công ty con có vốn góp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ).

 

III.    QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA GIÁM ĐỐC

 

Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 

-    Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;


-    Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;


-    Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;


-    Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;


-    Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;


-    Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;


-    Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;


-    Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;


-    Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;


-    Tuyển dụng lao động;

 

Lưu ý: Trường hợp Giám đốc công ty kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên thì có những quyền và nghĩa vụ sau đây:

-    Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;
-    Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;
-    Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;
-    Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;
-    Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên.

 

                                                         

Giám đốc có quyền được ký kết hợp đồng

 

IV.    QUY ĐỊNH VỀ VẤN ĐỀ LẠM QUYỀN CỦA GIÁM ĐỐC

 

Theo quy định tại các Điều 71, Điều 72, Điều 161 của Luật Doanh nghiệp 2014, trách nhiệm của Giám đốc được quy định như sau:

 

-         Thực hiện các quyền và nghĩa vụ đã được nêu trên một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất nhằm đảm bảo quyền lợi cho công ty;

 

-         Trung thành với lợi ích công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, không lạm dụng chức vụ, địa vị và tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

 

Như vậy, trên đây là giới hạn quyền vụ của người quản lý  doanh nghiệp. Khi Giám đốc vi phạm một trong những quy định trên thì các thành viên trong công ty có thể nhân danh mình hoặc công ty khởi kiện Giám đốc để đảm bảo lấy lại và bảo toàn được những lợi ích của công ty.

 

Trên đây là bài tìm hiểu hướng dẫn Quý Khách hàng về quyền hạn và nghĩa vụ của Giám đốc. Nếu còn gì thắc mắc, liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline 0935 169 468 để được tư vấn.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí.

Sử dụng Dịch vụ tại Pazpus, yêu cầu của Quý khách hàng sẽ được đảm bảo trên cơ sở pháp lý vững chắc!.

Gọi cho chúng tôi !

lienhe

Xin cảm ơn!.


Liên kết có liên quan